Stichting Madeliefhuis

Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor wie is ons Madeliefhuis bedoeld?

Voor wie is ons Madeliefhuis bedoeld?

Voor de bewoners van het Madeliefhuis is een indicatie afgegeven voor een Zorgzwaarte pakket (ZZP) op het niveau

VG 4 t/m 7