Stichting Madeliefhuis

Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

Visie

De organisatiestructuur van grote(re) zorginstellingen ervaren wij regelmatig als belemmerend op de route naar het behalen van de kerndoelstellingen in een woonvoorziening voor kinderen met een meervoudige beperking. Te veel kostbare tijd en inzet gaat volgens ons verloren aan afstemmingsprocessen tussen organisatiegeledingen van een instelling.


Wij vinden het belangrijk om kinderen met een beperking een veilige woonomgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kan worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm, geïntegreerd in de maatschappelijke omgeving in het buitengebied van een dorp (Westendorp), vinden wij een belangrijke voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Kleinschaligheid biedt ons inziens ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Wij willen graag een woonvoorziening waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen.


Participatie van ouders en/of verwanten vinden we een belangrijke voorwaarde om te komen tot een vraaggestuurde verzorging van de kinderen. Dit houdt in dat op de eerste plaats duidelijk moet worden vastgesteld welke vragen er zijn op het vlak van begeleiding, verzorging, activiteiten en huisvesting. Vervolgens wordt zorgvuldig door ons bekeken of deze vragen realiseerbaar zijn binnen onze woonvoorziening. Open en duidelijke communicatie van ons uit is hierbij van wezenlijk belang. Verder stellen we ons zeer gastvrij op naar ouders en verwanten (broers, zussen, opa en oma’s) die op bezoek willen komen.


Ook integratie van onze kinderen vinden wij zeer van belang. Om dit te bereiken willen wij onze kinderen zo veel mogelijk laten genieten van alle dorpse activiteiten. Maar zeer zeker ook het dorp en zijn bewoners laten beleven wat onze kinderen en de woning te bieden heeft. Een woning waar het voor onze kinderen fijn is om te wonen, uitnodigt om op bezoek te komen en deel te nemen aan onze activiteiten.