Stichting Madeliefhuis

Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

Wat willen we graag met ons Madeliefhuis?

In ons Madeliefhuis willen we 4 mensen met een verstandelijke beperking een thuis geven. In het huis heeft iedere bewoner een eigen zit/slaapkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes waar het sociale leven zich afspeelt. Onze bewoners zijn niet in staat zelfstandig te wonen en hebben in het dagelijks leven ondersteuning en begeleiding nodig. Met een klein team van medewerkers bieden we onze bewoners de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben. Op het gebied van dagbesteding bieden wij ondersteuning bij het vinden van een passende activiteit buiten het huis. In overleg met de bewoner en/of ouders/vertegenwoordiger zoeken wij naar een passend aanbod. Dit kan zeer divers zijn. In het huis hebben wij een ruimte voor activiteiten, ook daarbuiten kunnen activiteiten worden aangeboden.